Profesinio orientavimo konsultacijos moksleiviams

Moksleivių konsultavimas profesinio orientavimo klausimais

Paslauga skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. Pokalbio metu padedama apsispręsti dėl tolesnių studijų krypties ir programos, suteikiama žinių apie savęs pažinimą ir saviugdą. Taip pat nukreipiama teisingų atsakų į stresą įsisavinimo linkme, įvertinami asmenybės bruožai ir potencialas.

Padedame nusistatyti profesinius interesus.

Karjeros konsultacijų metu padėsime:

  • Suvokti ir įsisąmoninti savo siekius ir norus;
  • Suprasti, kokios profesijos jums tinka, o kokios – nelabai, ir kodėl;
  • Apgalvotai pasirinkti tolesnių studijų kryptį ir jų formas;
  • Susiplanuoti ateities karjeros žingsnius.

Daugiau informacijos bei registracija tel. 8 606 2 5555


Galime sudaryti ir individualias tęstines konsultavimo programas.

Konsultuoja karjeros psichologai.