Pirmasis streikas plius prekybos sistema

Streiko kainos formulė, Formulės streiko kaina

Pirmininkė U. Trys iš jų taip pat bus vykdomieji pirmininko pavaduotojai, atsakingi ne tik už savo sritį, bet ir už vieną iš trijų svarbiausių politinių Komisijos pirmininkės darbotvarkės gairių. Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas koordinuoja Europos Komisijos darbą Europos žaliojo kurso srityje ir yra atsakingas už klimato politiką. Už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos narė Margrethe Vestager taip pat rūpinsis prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos reikalais.

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis tapo ne tik už finansines paslaugas, bet ir už žmonėms tarnaujančios ekonomikos prioriteto įgyvendinimą atsakingu Komisijos nariu.

pirmasis streikas plius prekybos sistema

Svarbiausias naujosios Komisijos tikslas — palengvinti žmonių gyvenimą ir įmonių veiklą. Europos žaliasis kursas Mūsų tikslas — ekonomiką, gamybos būdus ir vartojimą pritaikyti prie savo planetos ir užtikrinti, kad ekonomika būtų naudinga mūsų žmonėms.

 1. Hiroso dvejetainio pasirinkimo demonstracinė versija
 2. Seb kriptovaliutos
 3. Laivybos laikas yra tik numatomas, tačiau nėra garantuotas.
 4. Dar vienos naujos lenktynės Singapūro gatvėmis atvers naują puslapį F1 istorijoje — čia varžybos vyks naktį, trasą apšvietus žibintais [2].
 5. Scottrade galimybių pratimas
 6. Komik Itiraf 1.
 7. Pasirinkimo sandorių prekybos houston

Pirmąjį ir svarbiausią iš šešių prioritetų — Europos žaliąjį kursą — Pirmininkė U. Ši pavyzdinė politika, kuria siekiama, kad iki  m. Europa taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu, apima labai plataus užmojo priemones, kurios turėtų padėti Europos piliečiams ir įmonėms gauti naudos iš tvaraus perėjimo prie žaliosios ekonomikos.

Europos žaliasis kursas yra visapusiškas atsakas į planetai grėsmę keliančią kritinę klimato padėtį. Tai taip pat unikali galimybė ES tapti pasauline perėjimo prie žaliosios ekonomikos lydere.

Tačiau žaliasis kursas nereiškia, kad bus aukojamas ekonomikos augimas. Žaliuoju kursu ES ekonomika apsaugoma nuo išteklių eikvojimo ir nutiesiamas kelias ES pasiekti klimato kaitos poveikio neutralizavimo tikslą, drauge kuriant darbo vietas, gerinant žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę, rūpinantis gamta ir nieko nepaliekant nuošalyje. Įsipareigojimas keistis Priėmus pirmąjį Europos klimato teisės aktą kelio atgal nebebus.

Formulės streiko kaina. Streiko kaina arba kaina

Toks aktas teisiškai įtvirtins Europos politinį siekį tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Žaliuoju kursu bus grindžiama visa būsima ES politika.

Taip bus užtikrinama, kad tvarumo veiksmų srityje ES toliau pirmautų Europoje ir pasaulyje. Europos Sąjunga įsipareigojo iki metų neutralizuoti poveikį klimatui, apsaugoti žmonių gyvybes, gyvūnus ir augalus mažindama taršą ir padėti įmonėms tapti pasaulio lyderėmis švarių produktų ir technologijų srityje, kartu užtikrindama teisingą ir įtraukią pertvarką. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen teigė: Europos žaliasis kursas yra mūsų naujoji augimo strategija.

Parašyti atsiliepimą

Jis padės mums kuriant darbo vietas mažinti išmetamą teršalų kiekį. Vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas pridūrė: Siūlome žaliąją ir įtraukią pertvarką, kad pagerintume žmonių gerovę ir ateities kartoms išsaugotume sveiką planetą. Šis įsipareigojimas taip pat grindžiamas daugumos europiečių įsitikinimu: 93 procentai europiečių mano, kad klimato kaita yra rimta problema, ir teigia, kad ėmėsi bent vieno kovos su klimato kaita veiksmo.

Šaltinis: Europos Komisija Žaliasis kursas darys poveikį visoms ES ekonomikos sritims, įskaitant taršiausius ūkio sektorius, pavyzdžiui, transporto, statybų, energetikos ir žemės ūkio, ir pramonės šakas, kaip antai plieno, cemento, informacinių technologijų, tekstilės ir cheminių medžiagų.

Žaliojo kurso visuotinumas reiškia, kad daugiausia dėmesio skiriama prevencijai, pirmasis streikas plius prekybos sistema ne tik pasekmėms šalinti. Dabartinė politika, pavyzdžiui, pramonės poveikio švelninimas perdirbant, bus palaikoma priemonėmis, kuriomis visų pirma siekiama mažinti atliekas ar žalą jau gamybos etapu. Žaliasis kursas ne tik padės sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, bet ir taps naująja Europos ekonomikos augimo strategija, kuri padės kurti darbo vietas įgyvendinant naują ES pramonės strategiją, leisiančią Europos įmonėms diegti inovacijas drugelis fx parinktyse kurti naujas technologijas.

Siekdama, kad šis politinis įsipareigojimas taptų teisiniu įsipareigojimu ir būtų paskatintos investicijos, Komisija pateiks Europos klimato srities teisės akto pasiūlymą.

Šiam tikslui pasiekti reikės visų mūsų ekonomikos sektorių veiksmų. Bus mažinama energetikos sektoriaus priklausomybė nuo iškastinio kuro, nes dabar jis išmeta daugiau kaip 75 procentų ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Pastatai bus renovuojami, kad gyventojų mokesčiai už energiją būtų mažesni ir būtų suvartojama mažiau energijos, nes 40 procentų mūsų suvartojamos energijos tenka pastatams. Europos pramonė, kuri šiuo metu panaudoja tik 12 procentų perdirbtų medžiagų, bus skatinama diegti inovacijas ir tapti pasaulio lydere žaliosios ekonomikos srityje.

Transporto sektoriuje, kuris išmeta 25 procentų visų teršalų, bus plėtojamas švaresnis, pigesnis ir sveikesnis privatus ir viešasis transportas. Šaltinis: Europos Komisija Investicijos į perėjimą prie žaliosios ekonomikos Kad būtų pasiekti Europos žaliojo kurso tikslai, reikės didelių investicijų.

pirmasis streikas plius prekybos sistema

Lėšų turės skirti tiek privatus, tiek viešasis sektorius — kad padėtų patenkinti investicijų poreikius, Europos Komisija vadovaus procesui įgyvendindama Tvarios Europos investicijų planą. Klimato kaitos srities veiksmams turėtų būti skirti bent 25 proc. Nors kova su klimato kaita yra bendras siekis, ne visi regionai pirmasis streikas plius prekybos sistema valstybės narės pradeda nuo to paties atskaitos taško. Teisingos pertvarkos mechanizmas padės regionams, labai priklausomiems nuo didelę taršą keliančios veiklos, ir pereinamuoju laikotarpiu rems pažeidžiamiausius piliečius, pavyzdžiui, suteiks jiems galimybę dalyvauti persikvalifikavimo programose ir įsidarbinti kituose ekonomikos sektoriuose.

Europos žaliojo kurso tikslas — pertvarkyti Europos Sąjungos ekonomiką siekiant tvarios ateities. Ši pertvarka bus finansuojama didinant Europos Sąjungos tikslus klimato srityje iki ir metų, tiekiant švarią ir įperkamą energiją ir užtikrinant energijos tiekimo saugumą, mobilizuojant pramonę švariai žiedinei ekonomikai ir statant bei renovuojant efektyviai vartojant energiją ir išteklius.

Sutelkiant mokslinius tyrimus ir skatinant kurti inovacijas bus užtikrinta, kad pertvarka būtų teisinga ir kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Be to, bus skatinama sparčiau pereiti prie darnaus ir išmanaus judumo. Galiausiai Pirmasis streikas plius prekybos sistema Prekybininkų kryžiažodžių variantai veiks kaip pasaulio lyderė su klimatu susijusių klausimų srityje ir sieks tikro Europos klimato pakto.

Šaltinis: Europos Komisija Autorių teisės: Europos Sąjunga Siekiant Europos žaliojo kurso diplomatijos ir pasaulinės lyderystės klimato srityje, bus imtasi tokių veiksmų: metų kovo mėnesį bus pateiktas Europos klimato srities teisės akto pasiūlymas ir pristatytos pramonės ir žiedinės ekonomikos strategijos, o metų vasarą bent iki 50 procentų bus padidinti dabartiniai Europos Sąjungos metų klimato srities tikslai.

Sibiu mieste, Rumunijoje, 27 ES valstybių narių visų valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę vadovai aptarė būsimą strateginę darbotvarkę, kurioje nustatyti — m. Europos Sąjungos veiklos prioritetai ir gairės. Prieš Europos Parlamento rinkimus jie taip pat priėmė Sibiu deklaracijąkurioje pabrėžta valstybių narių vienybė.

Susitikime Sibiu pasiekta svarstymų dėl Europos ateities proceso kulminacija — atnaujintas įsipareigojimas užtikrinti, kad ES spręstų piliečiams iš tiesų rūpimus klausimus. Pirmieji žingsniai šia kryptimi žengti  m. Junckeris paskelbė pozityvią Europos darbotvarkę ir ja pradėti svarstymai dėl 27 narių Europos Sąjungos ateities.

Paskui ES vadovai priėmė dvi svarbias tolesnę kryptį rodančias deklaracijas:  m. BratislavojeSlovakijoje, ir  m. RomojeItalijoje.

HTC U11 išpakavimas ir pirmas vaizdas

Joje pateikti penki galimi 27 valstybių narių ES ateities scenarijai. Ši baltoji knyga — atspirties taškas plataus masto diskusijoms dėl Europos ateities, suteikusioms įkvėpimo nustatant pagrindinius strateginės darbotvarkės politikos prioritetus. Komisija labai skatino dalyvauti piliečius, ieškojo naujų dialogo ir konsultacijų su piliečiais formų, rengė lankstesnes ir interaktyvesnes diskusijas, transliavo jas internetu ir pasiekė platesnę ir įvairesnę auditoriją.

Merijose, universitetuose ir kitose vietose visoje Sąjungoje surengtose beveik 1  viešų diskusijų dalyvavo šimtai tūkstančių įvairių tautybių, amžiaus grupių, religijų ir politinių įsitikinimų piliečių. Daugiau kaip 80  žmonių atsakė į darbo grupės, kuriai priklauso 96 Europos piliečiai, parengto internetinio klausimyno dėl Europos ateities klausimus.

Be to, Komisija paskelbė keletą diskusijoms skirtų dokumentų, kuriuose išsamiai nagrinėti konkretūs klausimai tolesnėms diskusijoms pagrįsti. Paskutinis iš šių diskusijoms skirtų dokumentų dėl darnaus vystymosi buvo paskelbtas  m. Rengdamasi susitikimui Sibiu, Komisija taip pat paskelbė savo politines rekomendacijas dėl ES strateginės darbotvarkės, grindžiamas penkiomis temomis: saugumą suteikianti Europa, konkurencinga Europa, sąžininga Europa, tvari Europa ir įtakinga Europa.

Per visą svarstymų procesą ES vadovai reguliariai susitikdavo aptarti aktualių nūdienos reikalų ir europiečius dominančių klausimų. ES strateginė darbotvarkė, kurioje atsižvelgta į piliečių nuomones ir rūpesčius, grindžiama pažanga, kurią Sąjunga padarė pastaraisiais metais.

Europos Vadovų Tarybos susitikime oficialiai toje darbotvarkėje daugiausia dėmesio pirmasis streikas plius prekybos sistema keturiems pagrindiniams prioritetams: piliečių ir laisvių apsaugai; stipriai ir gyvybingai ekonominei bazei plėtoti; poveikį klimatui neutralizuojančiai, žaliai, teisingai ir socialinei Europai kurti; Europos interesams ir vertybėms propaguoti pasaulinėje arenoje.

Streikas prasidėjo

Darbotvarkė — tai ES atsakas piliečiams, kaip spręsti dabartines problemas ir žvelgiant į ateitį pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė rengsianti konferenciją dėl Europos ateities, kad suteiktų europiečiams galimybę išsakyti nuomonę apie tai, kaip Sąjunga turėtų veikti ir kokių rezultatų pasiekti.

Ši iniciatyva, prasidėsianti  m. Europos ekonomika augo septintus metus iš eilės. Prognozuojama, kad ir  m.

Darbo rinkos išliko stiprios, užimtumas buvo kaip niekada didelis, o nedarbo lygis sumažėjo iki 6,3 proc.

 • Opcionų prekybos paslaugos indija
 • Akcijų rinkos ateities sandoriai
 • Buvusi „Iki“ kasininkė: dirbome kaip vergės - DELFI Verslas

Valstybės skola mažėjo penktus metus iš eilės — vyriausybėms buvo naudingos mažos palūkanų normos. Panašu, kad skola mažės ir toliau. Vis dėlto pasaulio ekonomikos padėtis suprastėjo ir didelis netikrumas dėl politikos daugelyje valstybių narių darbas pradžia microsoft gamybos pramonės sektoriui.

Dėl to susilpnėjo Europos ekonomikos augimo perspektyvos ir panašu, kad ilguoju laikotarpiu ekonomika augs vangiau ir infliacija bus mažesnė. Akivaizdu, kad ES visus metus ir visose savo veiklos srityse, ypač vykdydama Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro veiklą ir stebėdama viešuosius finansus, daug dėmesio skyrė ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir investicijoms.

ES savo biudžetą maksimaliai naudojo investicijoms skatinti — vykdė tokias novatoriškas programas kaip Investicijų planas Europai. Nuo pat vykdymo pradžios iki  m. Mažiau informacijos Daugiau informacijos Investicijo s į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą Investicijų planas Europai Investicijų planu siekiama pašalinti kliūtis investicijoms, suteikti matomumą ir techninę pagalbą investiciniams projektams ir išmaniau naudoti finansinius išteklius.

Iš  m. Junckerio plano makroekonominis poveikis buvo vienas iš svarbių — metų laikotarpio pasiekimų. Iki metų dėl investicijų pagal Junckerio planą bendrasis vidaus produktas išaugo 0,9 procento ir sukurta 1,1 milijono darbo vietų. Iki metų dėl investicijų pagal Junckerio planą bendrasis vidaus produktas išaugs 1,8 procento ir bus sukurta 1,7 milijono darbo vietų.

pirmasis streikas plius prekybos sistema

Investicijos Europos Sąjungoje pasiekė prieš krizę buvusį lygį ir nuolat didėja. Junckerio planas taip pat atliko svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą Europos Sąjungoje.

Ji neigia buvusi bausta už tai, kad nesusimokėjusi valgė iš parduotuvės paimtas prekes. Mergina papasakojo apie sunkias darbo sąlygas ir keistas taisykles prekybos centre.

Be to, manoma, kad daugiau nei milijonas startuolių ir mažųjų įmonių dabar turi daugiau galimybių gauti finansavimą. Šaltinis: Europos Komisija Junckerio plano dėka: pastatyta ar renovuota įperkamų būstų; 1 startuolių ir mažųjų įmonių gali gauti naują finansavimą; įdiegta 28,3 milijono pažangiųjų energijos skaitiklių; aktyvuota 8 milijonai naujų labai didelės spartos plačiajuosčio ryšio linijų; 33,3 milijono žmonių džiaugiasi geresniu atliekų apdorojimu ir atsinaujinančioji energija dabar prieinama 10,4 milijono namų ūkių.

Šaltinis: Europos Komisija Nuo kadencijos pradžios J. Junckerio vadovaujama Komisija  m. Padaryta didelė pažanga: šiuo metu darbą turi daugiau kaip  mln. Užimtumo lygis kaip niekada aukštas 73,9 proc.

pirmasis streikas plius prekybos sistema

Nors pirmasis streikas plius prekybos sistema nedarbo lygis dar pernelyg didelis, jis gerokai sumažėjo: nuo didžiausio rodiklio — 24,1 proc. Didžiausia investicinių fondų dalis 30 procentų buvo skirta mažesnėms įmonėms, 26 procentai — moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms, 18 procentų — energetikos sektoriui, 11 procentų — skaitmeniniam sektoriui, 7 procentai — transportui, 4 procentai — socialinei infrastruktūrai, o dar 4 procentai — aplinkai ir efektyviam išteklių naudojimui. Europos strateginių investicijų fondo patvirtintos investicijos iš viso siekė ,4 milijardo eurų.

Ši suma apima 81 milijardą eurų patvirtinto Europos strateginių investicijų fondo finansavimo kurį sudaro 58,8 milijardo eurų, kuriuos patvirtino Europos investicijų bankas, ir 22,2 milijardo eurų, kuriuos patvirtino Europos investicijų fondasiš jų dėl 62,6 milijardo eurų jau pasirašyti susitarimai.

Bendras metų tikslas — milijardų EUR. Kalbant apie Europos strateginių investicijų fondo investicijas, palyginti su bendruoju vidaus produktu, pasakytina, kad investicijų lygis buvo aukštas Bulgarijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Portugalijoje. Visi skaičiai pagrįsti patvirtintais veiksmais metų spalio 15 dienos duomenys. Dėl šių investicijų pastatyta arba renovuota įperkamų būstų, 33,3 milijono žmonių džiaugiasi geresniu atliekų apdorojimu, o atsinaujinančioji energija pasiekė 10,4 milijono namų ūkių.

Šaltinis: Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, Europos Komisija Pastaraisiais metais augimas Europos Sąjungoje ir euro zonoje siekė apie 2 procentus, jų ekonomika auga 25 ketvirčius iš eilės.

Valdžios sektoriaus deficitas Europos Sąjungoje sumažėjo nuo 6,6 procento metais iki 0,7 procento metais, o Europos Sąjungos valstybės skolos santykis su BVP sumažėjo nuo 88,3 procento metais iki 81,9 procento metais.

 • Fx lite dvejetainiai variantai
 • Sistemų inžinerijos prekybos studijų procesas
 • View 03 - View - FreeMp3Song

Šaltinis: Europos Komisija Nuo metų užimtumo lygis Europos Sąjungoje nuolat augo: metais dirbo ,8 milijono gyventojų, metais — ,3 milijono, metais — ,2 milijono, metais — ,9 milijono, metais — ,9 milijono ir metų antrąjį ketvirtį — ,3 milijono.

Nuo metų sukurta 14 milijonų naujų darbo vietų. Šaltinis: Eurostatas, nacionalinės ataskaitos, Ekonomikos ir finansų reikalų GD Nedarbo lygis taip pat nuolat žemėjo — nuo šiek tiek daugiau nei 10 procentų metais iki šiek tiek daugiau nei 6 procentai metų rugsėjo mėnesį. Šaltinis: Eurostato darbo jėgos tyrimas Ekonominė ir fiskalinė politika Europos semestras Europos semestras yra metinis valstybių narių ekonominės ir socialinės politikos koordinavimo ciklas, kuriuo siekiama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Šio proceso metu Europos Komisija kasmet pateikia Tarybai rekomendacijų valstybėms narėms rinkinį.

Vadovybė bandė suktis iš susidariusios padėties, nes kai kurie tėveliai vaikus vis dėlto atvedė į darželį. Nestreikuojančios auklėtojų padėjėjos, vadinamosios auklytės, buvo labai sunerimusios - ar pavyks joms vienoms susitvarkyti su vaikais.

Graikijai pasitraukus iš ekonominio koregavimo programos, rekomendacijos pirmą kartą buvo skirtos visoms 28 valstybėms narėms. Bendras Komisijos pasiūlymų tikslas šiais metais buvo paskatinti valstybes nares modernizuojant ekonomiką ir stiprinant savo atsparumą didinti ekonomikos augimo potencialą.

Atsižvelgiant į palankias dabartines ekonomines sąlygas ir visuotinį nenuspėjamumą, visos valstybės narės paragintos teikti pirmenybę reformoms, kuriomis skatinamas visiems naudingas tvarus augimas, taip pat tikslinėms investicijų strategijoms ir atsakingai fiskalinei politikai. Rekomendacijas Taryba priėmė liepos mėn. Šios rekomendacijos savo pobūdžiu analogiškos metinėje augimo apžvalgoje investuoti bitkoino rekomendacijoje dėl euro zonos ekonominės politikos nustatytiems bendriems prioritetams.

Jose remiamasi išsamia  m. Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje nurodyta 13 valstybių narių, kurių nuodugnią apžvalgą reikia atlikti, kad būtų galima įvertinti, ar jose yra susidaręs arba gali susidaryti disbalansas. Atlikus apžvalgą nustatyta, kad yje valstybių narių buvo susidaręs disbalansas, o trijose — perviršinis disbalansas. Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose labiau akcentuojamas investavimo poreikių nustatymas ir suskirstymas pagal prioritetus nacionaliniu lygmeniu, be to, ypatingas dėmesys skiriamas regioniniams ir teritoriniams skirtumams.

Tai atitinka išsamią kiekvienai valstybei narei ataskaitose nustatytų investicijų poreikių ir kliūčių analizę ir turėtų padėti nustatyti ES lėšų naudojimo prioritetus kitame ilgalaikiame ES biudžete — m. Rekomendacijose pripažįstama, kad, siekiant spręsti dabartinius ir būsimus uždavinius, mūsų vis labiau skaitmeninama ir globalizuota ekonomika reikalauja pažangesnių investicijų į infrastruktūrą, inovacijas, švietimą ir įgūdžius, pirmasis streikas plius prekybos sistema pat papildomų priemonių, kad mūsų senėjančiai visuomenei būtų sukurtos tvarios ir įtraukios socialinės gerovės sistemos.

Semestras taip pat atspindėjo principus, įtvirtintus Europos socialinių teisių ramstyje.

Nuorodos kopijavimas

Tai: lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos ir socialinė apsauga bei įtrauktis. Visos valstybės narės gavo rekomendaciją dėl įgūdžių, daugelis gavo rekomendacijų įgyvendinti darbo rinkos reformas. Kitose rekomendacijose daugiausia dėmesio skirta, pavyzdžiui, poreikiui įgyvendinti politiką, kuria siekiama suteikti daugiau galių palankių sąlygų neturinčioms grupėms, pavyzdžiui, žemos kvalifikacijos darbuotojams, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir migrantų kilmės asmenims.

Nors socialinės apsaugos sistemos gerėja, vis dar esama tam tikrų aprėpties spragų ir prieigos kliūčių. Viešieji finansai Geros būklės viešieji finansai yra vienas esminių ekonomikos stabilumo ir tvaraus ekonomikos augimo elementų.

Siekiant užtikrinti, kad vyriausybės turėtų fiskalinį rezervą, kurį galėtų panaudoti nuosmukio padariniams sušvelninti, svarbu sumažinti skolą ir deficitą. Nors valstybių skola Europos Sąjungoje toliau mažėja, pažanga netolygi; keliose valstybėse narėse skolos lygis tebėra per aukštas. Makroekonominis stabilumas yra būtina augimo sąlyga, todėl ES taiko pirmasis streikas plius prekybos sistema ir procedūras, kad nustatytų skolą ir deficitą ir užkirstų kelią grėsmei, kurią jie kelia ekonomikos augimui valstybėse narėse.

Baltarusijos AE atstovai neigia pranešimus, kad jėgainėje vyksta streikas

Nors  m. Komisijos analizė parodė, kad yje valstybių narių buvo susidaręs disbalansas; Graikijoje, Italijoje ir Kipre jis buvo perviršinis. Pasiūlymuose dėl konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų Komisija kiekvienai valstybei narei nustato tam tikrus siekinius, kad padėtų joms įgyvendinti savo vidutinės trukmės biudžeto tikslus.

Valstybės narės, turinčios atitinkamų galimybių, turėtų taikyti fiskalinę ir struktūrinę politiką, kad padidintų kokybiškas viešąsias investicijas, visų pirma tose srityse, kuriomis didinamas ekonomikos augimo potencialas, pavyzdžiui, švietimo ir įgūdžių, infrastruktūros ir inovacijų srityse.

Komisija rekomendavo Tarybai nutraukti Ispanijos perviršinio deficito procedūrą. Tai reiškia, kad šalis tvariai sumažino deficitą iki mažiau nei 3 proc. Todėl ES deficito taisyklių korekcinė dalis nebuvo taikyta nė vienai valstybei narei  m.

Be to, Komisija vertino, kaip kelios valstybės narės laikosi ES valstybės skolos ir deficito taisyklių, kad įvertintų, ar būtų pagrįsta pradėti perviršinio deficito procedūrą. Komisija padarė išvadą, kad Belgija, Prancūzija ir Kipras laikėsi reikalavimų, tačiau buvo pagrįsta pradėti perviršinio deficito procedūrą dėl Italijos.

Vis dėlto, atsižvelgdama į papildomas fiskalines priemones, apie kurias Italijos valdžios institucijos pranešė liepos mėn.

Galbūt jus domina