Personalo mokymai

Kiekvienos įmonės sėkmė priklauso nuo turimų žmonių žinių, įgūdžių jas realizuoti ir noro tai daryti. Search Training veikla yra susijusi su žinių perteikimu, įgūdžių joms realizuoti lavinimu ir darbuotojų motyvavimu naudoti turimas ir perteiktas žinias.

Kiekvienas projektas turi mažiausiai 7 žingsnius:

  1. Bendravimas su kertiniais įmonės žmonėmis siekiant išsiaiškitni: kokia yra reali situacija įmonėje; kokius pokyčius siekia įgyvendinti; kokių žinių vadovų nuomone trūksta, kad pokyčiai būtų įgyvendinti; kokios naudos šiuo projektu siekia įmonė.
  2. Bendravimas su įmonės darbuotojais (jeigu reikia su klientais/tiekėjais), siekiant išsiaiškinti, kokia jų akimis yra: reali situacija įmonėje; kokius pokyčius reikia įgyvendinti; kokių žinių trūksta, kad pokyčiai būtų įgyvendinti. Taip pat ieškoma “best practise” įmonės viduje – kokia yra sėkmingiausių darbuotojų paslaptis ir kaip tai perteikti likusiai daliai darbuotojų.
  3. Pakartotinis susitikimas su aukščiausia vadovybe ir galutinis mokymo projekto patvirtinimas.
  4. Mokymo programos kūrimas.
  5. Mokymo/training’o vedimas, po kurio dalyviams yra duodamas namų darbas.
  6. Praėjus tinkamam laiko tarpui yra daroma pusės dienos darbinė grupė, kurios metu yra analizuojami pasiekti rezultatai, daromos išvados, ką galima koreguoti.
  7. Vadovams pateikiamos išsamios projekto išvados, kuriose apkalbami tiek dalyviai, tiek projekto eiga, tiek ir projekto rezultatai.