Daugiašalių prekybos sistemų ekonomikos magistrai

Globalus verslas ir ekonomika (anglų k.)

daugiašalių prekybos sistemų ekonomikos magistrai pasirinkimo galiojimo pabaigos strategijos

Algirdas Miškinis Ekonomikos globalizavimas Studijuodami Ekonomikos globalizavimą studentai įgys įvairiapuses žinias aktualiais ekonomikos globalizavimo klausimais: kokios yra modernios ekonomikos vystymosi kryptys ir varomosios jėgos, ką reiškia šaliai pasirinkti globalizavimo ar protekcionizmo kelią, kokie šalies ekonomikos judėjimo globalizavimo keliu privalumai, pasekmės ir grėsmės, kokį poveikį pasaulio ekonomikos globalizavimo fenomenas daro Lietuvos ekonominei politikai bei ekonomikos raidai ir kaip ji galėtų juo pasinaudoti siekdama paspartinti ekonominę ir dvejetainis variantas delta gama plėtrą.

Tarptautinė prekybos politika Studijuodami šį dalyką studentai įgys žinias apie šiuolaikinę tarptautinę prekybos politiką, apie daugiašalę prekybos sistemą ir regionines prekybos sutartis, apie svarbiausius tarptautines prekybos principus, už kurių įgyvendinimą atsakinga Pasaulinė prekybos organizacija, apie tarpvalstybinius pasaulinės prekybos ginčus ir karus, apie tarptautinės prekybos problemas, su kuriomis susiduria šalies vyriausybė ir tarptautinio bendrovės.

  • Jie gali suteikti jums su asmeninių ir profesinių įgūdžių paspartinti savo plėtrą.
  • Kısa süreli İkili opsiyon türü - Ikili opsiyonlar Forex 1.
  • VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas - Magistrantūros studijos
  • Optionbit İncelemesi - Foreks Piyasasının Avantajları
  • Magistro programos - Tarptautinė ekonomika - Šiaurės Amerikoje -
  • Kompromiso sistema

Išklausę šį dalyką studentai geriau supras Europos Sąjungos bendrosios preky­bos politikos įgyvendinimo  mechanizmą, jos dvišalių ir daugiašalių preky­bos sutarčių siekius ir pasekmes Lietuvos ekonomikai.

Pastaraisiais dešimtmečiais turtingųjų šalių ekonominė pažanga sunkiai transformuojasi į tolygų visų gyventojų sluoksnių gerovės augimą. Visuomenėse plinta sutarimas, kad esamos ekonominės sistemos sąžiningai neatlygina už pastangas.

Papildomi iššūkiai kyla dėl demografinių pokyčių kai sparčiai auga išlaidos sveikatos apsaugai ir pajamų apaugai senatvėje. Studijuojant šį dalyką ugdomos kompetencijos ne tik pažinti išvardintus reiškinius, bet ir spręsti įtraukaus ekonomikos augimo, socialinio investavimo, perskirstomųjų valstybės funkcijų užduotis, daryti poveikį viešajai politikai atskirties mažinimo srityje.

Rasa Kanapickienė Kaštų ir naudos analizė Siekiant nustatyti, ar tam tikra viešoji iniciatyva reikalinga, ar ji prisidės prie visuomenės gerovės naudojama kaštų ir naudos analizė.

daugiašalių prekybos sistemų ekonomikos magistrai kiek pinigų reikia norint pradėti prekiauti opcionais

Todėl šiam dalykui keliamas tikslas —  suteikti studentams žinių apie kaštų ir naudos analizę — ekonominio vertinimo metodologiją, kuri pasitelkiama siekiant identifikuoti, išmatuoti ir įvertinti įvairių projektų ar ūkinės politikos sprendimų socialines bei ekonomines pasekmes visuomenei, ugdyti ekonominės politikos projektų ir sprendimų analizavimo bei kritinio vertinimo gebėjimus.

Kurso metu analizuojami veiksniai, sąlygoję išsivysčiusių pasaulio šalių subalansuotą ekonomikos augimą bei plėtrą, o taip pat gilinamasi į priežastis, dėl kurių kitoms šalims pasiekti ekonomikos plėtros nepavyko. Pasitelkiant mokslinius straipsnius ir atvejų analizes nagrinėjamos ekonominės politikos priemonės, skatinančios ekonomikos plėtrą, bei jų panaudojimo galimybės. O taip pat yra vertinama Lietuvos ekonomikos plėtra ES ir pasaulio plėtros kontekste, išskiriant iššūkius ir problemas, su kuriomis susiduriama, bei aptariant gerosios kitų šalių patirties panaudojimo Lietuvoje galimybes.

Laimutė Urbšienė Makroekonominės politikos analizė Visi mes gyvename ir vystome veiklas tam tikroje aplinkoje, kuri veikia mūsų sprendimus ir formuoja mūsų lūkesčius.

Todėl, siekiant teisingai įvertinti esamą situaciją ir atitinkamai planuoti savo veiksmus, labai svarbu suprasti makroekonomikos dėsnius ir veiksnius, tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu.

Studijų išskirtinumas

Makroekonominės politikos analizės tikslas yra suteikti žinių ir formuoti gebėjimus, reikalingus suprasti nacionalinės ir pasaulio ekonomikos struktūrą, dinamiką ir joje vykstančius makroekonominius reiškinius ir padedančius nustatyti tokių reiškinių atsiradimo priežastis bei prognozuoti galimas jų pasekmes; Dalykas moko analizuoti ir vertinti ekonominę situaciją taikant naujausias makroekonomikos teorijas bei  šiuolaikinius ekonominius ir matematinius modelius, rengti ir teikti siūlymus dėl galimų makroekonominės politikos veiksmų, orientuotų į tvarų augimą ir nelygybės mažinimą.

Brigita Šidlauskaitė-Riazanova Fiskalinė ir pinigų politika Fiskalinė politika ir pinigų politika atspindi dvi pagrindines priemones, naudojamas šalies ekonomikos aktyvumui reguliuoti. Fiskalinė politika — valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų visumos valdymas siekiant tvaraus ekonomikos augimo, o jo įgyvendinimą paprastai vykdo šalies daugiašalių prekybos sistemų ekonomikos magistrai.

daugiašalių prekybos sistemų ekonomikos magistrai margas kvailys pasirinkimo sandorių pagrindai

Pinigų politika apima palūkanų normų ir apyvartoje esančių pinigų pasiūlos reguliavimą, ir ją paprastai vykdo centrinis bankas. Pinigų politika ir fiskalinė politika daro didelę įtaką šalies ekonomikai, verslui ir vartotojams. Kurso tikslas yra išplėtoti studentų žinias apie tai, kaip šios dvi politikos kryptys naudojamos ir derinamos šalies ekonominiams tikslams pasiekti. Giedrė Dzemydaitė Strateginis planavimas Strateginio planavimo dalykas yra orientuotas į vadovaujančio lygmens kompetencijų plėtojimą.

Jo metu ugdomi gebėjimai vertinti valstybės strategines problemas ir formuoti strateginius sprendimus bei planus, susipažinti ir taikyti pasauliniu mastu pripažintas strateginės analizės ir planavimo metodikas. Dalyke integruojama geroji praktika, įvairių pavyzdžių nagrinėjimas.

Regionų plėtra globalioje ekonomikoje Ar yra vieningas raktas į regionų plėtrą ir gyvybingumą globalioje ekonomikoje? Šalies vidinių regionų? Lietuvos, kaip Europos Sąjungos regiono? Europos Sąjungos, kaip pasaulio regiono?

Šio dalyko metu nagrinėjamos naujausios įžvalgos iš mokslinių tyrimų, kurie bando atsakyti į šį klausimą. Dalyke analizuojami regionų vystymosi procesai bei skirtingi požiūriai į regionų plėtros politikos įgyvendinimą.

Globalus verslas ir ekonomika (anglų k.)

Arūnas Burinskas Ekonomikos tyrimo metodai Studijuodami ekonomikos tyrimų metodus studentai susipažins su metodika, kurios pagalba ekonomistai tiria, modeliuoja ir prognozuoja ekonominius reiškinius.

Nemažai dėmesio bus skiriama darbui su duomenimis: jų surinkimu, apdorojimu, transformavimu bei grafine analize. Be to, atskiras dėmesys skiriamas ekonominės politikos tyrimų metodikos ypatumams.

Bus siekiama suteikti studentams ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių bei gebėjimų — studentai mokysis savarankiškai derinti ekonomikos teoriją ir kiekybinius daugiašalių prekybos sistemų ekonomikos magistrai metodus; turimus duomenis panaudoti modeliuojant makroekonominę situaciją ir poveikio priemonių rezultatus. Konkurencijos politika Studijuodami konkurencijos politiką studentai susipažins su Europos Sąjungos konkurencijos režimu ir pagrindiniais jo tikslais.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Trumpai apžvelgus konkurencijos politikos teorinius pagrindus, bus nagrinėjami konkurencijos ir rinkos galios samprata, bei rinkos apibrėžimas. Toliau studentai gilinsis į ekonominius ir teisinius atskirų konkurencijos teisės pažeidimų aspektus: bus nagrinėjami karteliai, vertikalūs susitarimai ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.

daugiašalių prekybos sistemų ekonomikos magistrai kaip pateikti prekybos galimybes thinkorswim

Konkurencijos politikos kursas užbaigiamas įmonių susijungimų ir įsigijimų bei valstybės pagalbos reikšmės konkurencijai analize. Karjeros galimybės Artūras Ketlerius ,Ignitis grupės" Ryšių su visuomene vadovas Valstybės ekonominės politikos magistro studijos tapo vienu iš kertinių tolimesnės karjeros ramsčių.

Ši studijų programa ne tik leido geriau suprasti ekonominius procesus valstybėje bei kokių žingsnių reikia imtis, norint pasiekti vienų ar kitų tikslų.

  1. И я не вижу причин для удивления.
  2. _Вот дерьмо_.

Labai svarbus programos akcentas buvo ir akademinių žinių pritaikymas praktikoje. Kaip rodo dabartinė patirtis, šių studijų metu įgytos žinios yra pritaikomos ne tik tiesiogiai su ekonomika susijusiose srityse, bet taip pat praverčia komunikacijoje, energetikoje ir kitur.

Galbūt jus domina