DARBUOTOJŲ NUOMA

Darbuotojų nuoma dar kitaip yra vadinama laikinuoju įdarbinimu. Tai – procesas, kurio metu atrenkame darbuotoją pagal Kliento pateiktus reikalavimus, įdarbiname naują darbuotoją “UAB Eurodarbai” ir žinoma prisiimame pareigą administruoti Kliento ir darbuotojo darbo santykius.

Ši paslauga gali padėti supaprastinti darbo santykių administravimą ir efektyviai valdyti personalą. Tai suteikia galimybę lanksčiai valdyti darbuotojų poreikį samdant juos ilgalaikiams ir trumpalaikiams darbams, tiesiogiai neįdarbinant naujų darbuotojų savo įmonėje.

Darbuotojų nuomos privalumai:

  • Greitas ir lankstus darbo jėgos planavimas;
  • Valdymas rizikos, susijusios su darbuotojų skaičiaus svyravimu;
  • Lankstumas administruojant darbus, esant kolektyvinėms sutartims ar žmogiškųjų išteklių valdymą reglamentuojantiems vidaus dokumentams;
  • Kaštų taupymas;
  • Mažesnis personalo ir apskaitos specialistų kiekis kliento įmonėje.